HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 • Đăng ký bản quyền logo
 • Đăng ký bản quyền Phần mềm
 • Đăng ký bản quyền sách
 • Tư vấn xử lý xâm phạm

NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

 • Đăng ký nhãn hiệu tại VN
 • Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
 • Chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Tư vấn xử lý xâm phạm

SÁNG CHẾ VÀ KIỂU SÁNG

 • Đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Tư vấn sáng chế chuyên sâu
 • Đăng ký giải pháp hữu ích
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý nội bộ
 • Phòng pháp lý thuê ngoài
 • Dich vụ luật sư doanh nghiệp

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Nguyễn Anh Toàn
Nhãn hiệu & Bản quyền

Ls Nhan Mai Luyen

LS. Nhan Mai Luyến
Pháp lý doanh nghiệp

Vương Hoàng Nguyên
Sáng chế

LS. Nguyễn Ngọc Hà
Xử lý xâm phạm

Nguyễn Hồng Hiếu
Sáng chế & kiểu dáng

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Chúng tôi luôn tự hào khi được góp 1 phần công sức nhỏ vào việc bảo vệ và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ MONDAY VIETNAM