MONDAY VIETNAM

Monday VietNam luôn được Qúy khách hàng biết đến là đơn vị uy tín hàng đầu trong việc tư vấn xác lập quyền bảo hộ các đối tượng tài sản trí tuệ như: Bản quyền tác giả, Nhãn hiệu hàng hóa, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Hợp đồng Li-xăng, Chuyển nhượng các đối tượng sở hữu trí tuệ, Nhượng quyền kinh doanh (franchising), chuyển giao công nghệ và tư vấn thành lập doanh nghiệp ..v.v..

XEM THÊM +

DỊCH VỤ CHÚNG TÔI

XEM THÊM +
XEM THÊM +
XEM THÊM +

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Nguyễn Anh Toàn
Quản trị tài sản trí tuệ

Ls Nhan Mai Luyen

LS. Nhan Mai Luyến
Đăng ký sở hữu trí tuệ

LS. Phạm Thanh Nga
Tư vấn doanh nghiệp

LS. Nguyễn Ngọc Hà
Xử lý xâm phạm

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ MONDAY VIETNAM