12 thay đổi Thủ tục đăng ký kinh doanh 2019

1. Không buộc phải đóng dấu hồ sơ đăng ký kinh doanh

Được bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP, DN không bắt buộc phải đóng dấu trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Quyết định, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Văn bản ủy quyền không bắt buộc công chứng, chứng thực

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, thì văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

3. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên đơn giản hơn

Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức, thì khi thành lập công ty không yêu cầu nộp Điều lệ của chủ sở hữu, mà chỉ cần nộp bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

4. Thời điểm công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khoản 17 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 55 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thực hiện việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm đăng ký mới, sửa đổi, bổ sung) tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký.

5. Thông báo mẫu con dấu không cần nộp hồ sơ giấy

Doanh nghiệp làm Thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử, không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu con dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

6. Nộp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện

Quy định mới cho phép doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện.

7. Được chuyển loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi

Theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP bổ sung khoản 6 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trường hợp, doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, được thực hiện tương ứng theo quy định của loại hình đó.

8. Cho phép đăng ký địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính

Quy định mới cho phép doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính, nơi chưa có chi nhánh.

9. Không cần nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ

Quy định mới không yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ, mà thay vào đó, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

10. Cắt giảm thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua.

Các thay đổi khác về Cổ đông sáng lập trong quá trình hoạt động sau thời hạn góp vốn 90 ngày không phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh. Thay vì phải thông báo khi có bất kỳ sự thay đổi thông tin nào đã đăng ký của cổ đông sáng lập như trước đây.

Lưu ý, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (trước kia là 10 ngày).

11. Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, gồm:

  • Hồ sơ đăng ký thành lập DN thông thường tương ứng loại hình doanh nghiệp.
  • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh
  • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế

Ghi chú: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện (nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở) để thực hiện việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

12. Thay đổi loạt biểu mẫu về đăng ký kinh doanh 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, thay thế tất cả các biểu mẫu cũ.

Doanh nghiệp cần truy cập vào website của sở kế hoạch và đầu tư để xem chi tiết các biểu mẫu hoặc tải về.

Tổng hợp

Để lại thông tin để được tư vấn