Đăng ký bản quyền nội dung giảng dạy.

Giáo trình giảng dạy (hay còn gọi là nội dung giảng dạy) là tác phẩm do một cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra, được thể hiện dưới dạng chữ viết và được lưu trữ dưới dạng tài liệu giấy hoặc dưới bất kỳ hình thức khác có thể định hình được. Đồng thời, theo điểm a khoản 1 điều 14 LSHTT 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định “Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác được bảo hộ quyền tác giả”. Như vậy, giáo trình giảng dạy được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả.

Việc đăng ký bản quyền giáo trình giảng dạy không phải là hình thức bắt buộc để được bảo hộ. Tuy nhiên, nếu cá nhân hoặc tổ chức đã sáng tạo ra một nội dung giảng dạy mới (có thể là phương pháp mới), thì nên đăng ký bản quyền đối với nội dung giảng dạy của mình để đảm bảo quyền lợi khi có xảy ra tranh chấp.

Hồ sơ Đăng ký bản quyền giáo trình giảng dạy:
  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả (mẫu quy định).
  2. Nội dung tác phẩm cần đăng ký quyền tác giả.
  3. Giấy ủy quyền (trường hợp do người khác nộp).
  4. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (tác phẩm có đồng tác giả).
  5. CMND hoặc GPKD của chủ sở hữu.
  6. CMND/Passport tác giả.
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý hồ sơ:

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Quyết định 1436/QĐ-BVHTTDL quy định Cục bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền giáo trình giảng dạy:

Trong thời hạn 15 đến 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status