3 bước thực hiện đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại TP.Hồ Chí Minh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp;
  • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật doanh nghiệp.

mo-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

b) Danh sách thành viên tham gia góp vốn

c) Bản điều lệ công ty

d) Bản sao có chứng thực

  • CMND/ Hộ chiếu  (trường hợp là cá nhân thành lập)
  • Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu tổ chức thành lập); 
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

e) Giấy ủy quyền (nếu có)

Lưu ý: Toàn bộ để vào bìa hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Sở kế hoạch đầu tư
  • Số lượng: 01 bộ

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Quý khách hàng sẽ đến Sở kế hoạch đầu tư để nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý khách hàng sẽ tiến hành khắc dấu và thông báo mẫu dấu lên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Liên hệ  đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên: Hotline 0938 672737 or E-mail: info@mondayvietnam.com

Để lại thông tin để được tư vấn