7 vấn đề cần lưu ý khi quyết định thành lập chi nhánh công ty, mà chủ doanh nghiệp cần quan tâm tìm hiểu.

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Công ty, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
  2. Chi nhánh chỉ có quyền hoạt động trong phạm vi ngành nghề kinh doanh mà công ty kinh doanh.
  3. Người đứng đầu chi nhánh không có quyền đại diện cho chi nhánh mà quyền này phát sinh khi có sự ủy quyền của người đại diện cho Công ty
  4. Phạm vi ủy quyền rộng hay hẹp và việc thu hồi ủy quyền đều do giám đốc Công ty quyết định.
  5. Chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân vì chi nhánh không có vốn kinh doanh mà vốn đó là của công ty mẹ.
  6. Bất kì loại hình công ty nào (cổ phần, TNHH, DNTN,…) đều có quyền mở chi nhánh công ty
  7. Việc thành lập chi nhánh công ty ở nước nào thì được thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Liên hệ để được tư vấn chi tiết về thành lập chi nhánh công ty: Hotline 0938 672 737 or E-mail: info@mondayvietnam.com

Để lại thông tin để được tư vấn