Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại TP.HCM.

Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó:

Khi đã lựa chọn xong loại hình doanh nghiệp, Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
  2. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định);
  3. Điều lệ (mẫu tham khảo);
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  • CMND/passport (trường hợp người thành lập là cá nhân);
  • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp người thành lập là tổ chức);
  • CMND/passport của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

5. Giấy ủy quyền

Nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần

  • Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nhận kết: quả giấy chứng nhận thành lập công ty cổ phần

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lê, quý khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Liên hệ chúng tôi để được tư vấn chi thành lập doanh nghiệp qua:

Hotline 0938 672737 

or E-mail: info@mondayvietnam.com

Để lại thông tin để được tư vấn