Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Để đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ doanh nghiệp cần phải tiến hành các thủ tục đăng ký sau đây:

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu giấy)
  2. Điều lệ công ty
  3. Danh sách thành viên tham gia góp vốn.
  4. Bản sao các loại giấy tờ:
  • Đối với cá nhân: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu
  • Đối với tổ chức: Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Giấy ủy quyền (trường hợp do người khác nộp)

Nộp hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp và nộp phí tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhân được hồ sơ hợp lệ

Nhận kết quả

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền mang biên nhận đến phòng đăng kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để lại thông tin để được tư vấn