Câu hỏi: Thưa Luật sư, em tham khảo Luật Doanh nghiệp mới nhất là năm 2020 thì thấy có 2 quy định Người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo ủy quyền khá giống nhau và dễ gây hiểu lầm. Mong Luật sư có thể phân biệt giúp em ạ. Xin cảm ơn Luật sư rất nhiều!

Luật sư trả lời:

Theo Điều 12, 13, 14 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc phân biệt hai khái niệm Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền như sau:

Người đại diện theo pháp luật             Người đại diện theo ủy quyền
Mục đích Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty , đại diện cho công ty  với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.      Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở          hữu, thành viên hoặc cổ đông tại một công ty khác.
Số lượng    Công ty TNHH và Công ty cổ     phần có thể có nhiều người đại   diện theo pháp luật. Điều lệ công   ty quy định rõ chức danh quản lý,   quyền và nghĩa vụ của người đại     diện theo pháp luật.

Công ty hợp danh thì thành viên     hợp danh là người đại diện theo   pháp luật nên sẽ có từ 02 người   đại diện theo pháp luật.

Công ty  tư nhân thì chủ công ty    là người đại diện theo pháp luật      nên sẽ có 01 người đại diện theo    pháp luật.

  Nếu công ty  sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ của công ty TNHH hai t    thành viên trở lên thì sẽ cử 03 người đại diện theo ủy quyền.

Nếu công ty  sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông của công ty cổ      phần thì có thể ủy quyền cho 03 người đại diện.

Trường hợp cử nhiều người đại diện thì phải xác định phần vốn góp,    số cổ phần tương ứng với mỗi người đại diện.

Xác định tư cách chủ thể   Người đại diện theo pháp luật     được quy định trong điều lệ công   ty đối với công ty TNHH và công   ty cổ phần.    Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải    thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày      công ty nhận được thông báo.
Trách nhiệm   Người đại diện theo pháp luật         của công ty  có trách nhiệm sau   đây:

– Thực hiện các quyền và nghĩa     vụ được giao một cách trung   thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm   bảo đảm lợi ích hợp pháp của   công ty;

– Trung thành với lợi ích của   công ty ; không sử dụng thông tin,   bí quyết, cơ hội kinh doanh của   công ty , không lạm dụng địa vị,   chức vụ và sử dụng tài sản của   công ty  để tư lợi hoặc phục vụ lợi   ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ,   chính xác cho công ty  về việc   người đại diện đó và người có   liên quan của họ làm chủ hoặc có   cổ phần, phần vốn góp chi phối   tại các công ty  khác.

Người đại diện theo pháp luật   của công ty  chịu trách nhiệm cá   nhân đối với những thiệt hại cho   công ty  do vi phạm nghĩa vụ trên.

  – Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên,   cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành   viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy   định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông   đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền,   nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội   đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với   bên thứ ba.

– Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc   họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các   quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt   nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy   quyền.

– Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu,   thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại   Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách   nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến   quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy   quyền.

Tiêu chuẩn, điều kiện   Người đại diện theo pháp luật   nắm chức vụ quản lý trong công   ty. Thế nên, tiêu chuẩn và điều   kiện của người đại diện theo pháp   luật sẽ tuân theo tiêu chuẩn và   điều kiện đối với từng chức danh   quản lý theo quy định của pháp   luật và điều lệ công ty.   – Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý công ty ;

– Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do   Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc   chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột,   chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ   nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại   công ty khác;

– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định

Hy vọng có thể giúp bạn phân biệt được 2 khái niệm trên một cách cụ thể nhất. Chúc bạn thành công./.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại TP. HCM


Liên hệ  với chúng tôi khi Qúy khách cần:

Email: info@mondayvietnam.com

VP HCM: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

VP Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa. TP. Hà Nội

VP Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, TP. Huế

VP Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Để lại thông tin để được tư vấn