Đăng ký bản quyền tác phẩm văn thơ. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình nhiều người đã tạo ra khá nhiều bài thơ hay, những mẫu chuyện thu hút sự chú ý của các bạn độc giả. Một bài thơ hay một mẫu chuyện khi nó được định hình dưới dạng vật chất nhất định, tức là viết ra giấy, viết lên máy tính hoặc thậm chí là viết lên một tảng đá thì nó cũng sẽ được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả đối với tác phẩm viết.

Quyền tác giả được phát sinh theo cơ chế tự động mà không cần phải đăng ký. Tuy nhiên, việc đăng ký sẽ giúp cho bạn có một căn cứ pháp lý vững chắc, dễ dàng chứng mình quyền của mình đối với tác phẩm hơn khi có tranh chấp xảy ra.

Để tiến hành Đăng ký bản quyền tác phẩm văn thơ, truyện, Quý khách hàng cung cấp cho Monday VietNam các thông tin sau:

  1. Mẫu tác phẩm
  2. Thông tin tác giả, chủ sở hữu: 03 bản CMND sao y chứng thực (nếu là cá nhân); 03 bản GPĐKKD sao y chứng thực (nếu là tổ chức);
  3. Thông tin khác về tác giả: số điện thoại, email, bí danh
  4. Thông tin liên quan đến tác phẩm: Ngày hoàn thành tác phẩm; công bố hay chưa, ngày công bố.
  5. Các hồ sơ khác do Monday VietNam soạn thảo và chuyển cho khách hàng ký.

Monday VietNam sẽ tư vấn phương án bảo hộ tốt nhất cho quý khách khi Đăng ký bản quyền tác phẩm văn thơ. Nếu có thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email info@mondayvietnam.com hoặc hotline 0938227599

Để lại thông tin để được tư vấn