Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 TV trở lên

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN Theo quy định tại điều 198 Luật Doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH 2 TV trở lên. Monday VietNam chia sẽ với Quý khách hàng 04 bước chuyển đổi như sau: Bước 1: …