mo-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

3 bước đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

3 bước thực hiện đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại TP.Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; Thành viên …