chao mung ngay so huu tri tue the gioi

HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 • Đăng ký bản quyền logo
 • Đăng ký bản quyền Phần mềm
 • Đăng ký bản quyền sách
 • Tư vấn xử lý xâm phạm

NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ

 • Đăng ký nhãn hiệu tại VN
 • Đăng ký nhãn hiệu Quốc tế
 • Chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Tư vấn xử lý xâm phạm

SÁNG CHẾ VÀ KIỂU DÁNG

 • Đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Tư vấn sáng chế chuyên sâu
 • Đăng ký giải pháp hữu ích
 • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý nội bộ
 • Phòng pháp lý thuê ngoài
 • Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Nguyễn Anh Toàn
Nhãn hiệu & Bản quyền

LS. Nhan Mai Luyến
Pháp lý doanh nghiệp

Vương Hoàng Nguyên
Sáng chế

LS. Nguyễn Ngọc Hà
Xử lý xâm phạm

Nguyễn Hồng Hiếu
Sáng chế & kiểu dáng

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Chúng tôi luôn tự hào khi được góp 1 phần công sức nhỏ vào việc bảo vệ và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ MONDAY VIETNAM