Đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh. 

Tác phẩm nhiếp ảnh là sản phẩm sáng tạo thể hiện hình ảnh thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra, hay có thể được tạo ra bằng các phương pháp hóa học, điện tử hoặc phương pháp kỹ thuật khác. Tác phẩm nhiếp ảnh có chú thích ảnh hoặc có thể không có chú thích ảnh (Khoản 4 Điều 3 Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh). Đồng thời, theo pháp luật Việt Nam, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh:
  • Bản sao CMND của tác giả.
  • Giấy ủy quyền.
  • Tài liệu chứng minh quyền tác giả, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài liệu: Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu; Quyết định giao nhiệm vụ hoặc Hợp đồng sáng tạo tác phẩm.
  • Giấy cam đoan của tác giả sáng tạo ra tác phẩm.
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp DN là chủ sở hữu).
  • Bộ ảnh/ảnh chụp tác phẩm đăng ký.

Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tác phẩm nhiếp ảnh: 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp tác phẩm nhiếp ảnh đăng ký bị từ chối thì Cục Bản quyền tác giả có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến cho tác giả đăng ký hoặc người đến nộp hồ sơ.

Thời hạn bảo hộ bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh: 50 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status