Xin giấy phép xuất bản sách 

Tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm văn học có nhu cầu xuất bản tác phẩm đó thành sách thì cần phải làm thủ tục xin giấy phép xuất bản. Để xin Giấy phép xuất bản sách: 

Việc đầu tiên:

Tác giả/chủ sở hữu sách cần gửi bản thảo (bản in hoặc bản mềm) cho Nhà xuất bản sách. Nhà xuất bản sách đọc duyệt, biên tập nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nhà xuất bản khi kiểm duyệt nội dung thấy đáp ứng được quy định chung sẽ đề xuất báo cáo với cơ quan chủ quản và Cục xuất bản.

Khi được sự đồng ý thì mới được cấp giấy phép xuất bản. Giấy phép được kí bởi Giám đốc hoặc Phó giám đốc được ủy quyền của NXB, và có thời hạn ghi rõ trên giấy phép, nơi chỉ định in xuất bản phẩm.

Sau khi được cấp giấy phép xuất bản sách, dữ liệu cuốn sách được đánh máy và trình bày lại theo khổ sách được chọn in, và được in ra và chuyển đến nhà in.

Thiết kế bìa sách

Bìa được thiết kế để minh họa cho nội dung cuốn sách. Việc thiết kế bìa sách cần đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phát hành sách

Sách sau khi được in ra, được kiểm tra chất lượng phải nộp lưu chiểu lên Nhà xuất bản sách đã cấp phép, sau thời hạn ít nhất 07 ngày sách không phát sinh có vấn đề gì thì nhà xuất bản có lệnh phát hành sách, khi đó sách mới được phát hành.

Đăng ký bản quyền sách

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status