Danh sách thành viên tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid,

Wipo cập nhật ngày 15/01/2020.

STT Quốc gia/Tổ chức liên chính phủ Thỏa ước Madrid Nghị định thư Madrid
1 Afghanistan Chưa tham gia 26/06/2018
2 African Intellectual Property

Organization (OAPI)

Chưa tham gia 05/03/2015
3 Albania 04/10/1995 30/07/2003
4 Algeria 05/07/1972 31/10/2015
5 Antigua and Barbuda Chưa tham gia 17/03/2000
6 Armenia 25/12/1991 19/10/2000
7 Australia Chưa tham gia 11/07/2001
8 Austria 01/01/1909 13/04/1999
9 Azerbaijan 25/12/1995 15/04/2007
10 Bahrain Chưa tham gia 15/12/2005
11 Belarus 25/12/1991 18/01/2002
12 Belgium 15/07/1892 01/04/1998
13 Bhutan 04/08/2000 04/08/2000
14 Bosnia and Herzegovina 01/03/1992 27/01/2009
15 Botswana Chưa tham gia 05/12/2006
16 Brazil Chưa tham gia 02/10/2019
17 Brunei Darussalam Chưa tham gia 06/01/2017
18 Bulgaria 01/08/1985 02/10/2001
19 Cambodia Chưa tham gia 05/06/2015
20 Canada Chưa tham gia 17/06/2019
21 China 04/10/1989 01/12/1995
22 Colombia Chưa tham gia 29/08/2012
23 Croatia 08/10/1991 23/01/2004
24 Cuba 06/12/1989 26/12/1995
25 Cyprus 04/11/2003 04/11/2003
26 Czech Republic 01/01/1993 25/09/1996
27 Democratic People’s Republic of Korea 10/06/1980 03/10/1996
28 Denmark Chưa tham gia 13/02/1996
29 Egypt 01/07/1952 03/09/2009
30 Estonia Chưa tham gia 18/11/1998
31 Eswatini 14/12/1998 14/12/1998
32 European Union Chưa tham gia 01/10/2004
33 Finland Chưa tham gia 01/04/1996
34 France 15/07/1892 07/11/1997
35 Gambia Chưa tham gia 18/12/2015
36 Georgia Chưa tham gia 20/08/1998
37 Germany 01/12/1922 20/03/1996
38 Ghana Chưa tham gia 16/09/2008
39 Greece Chưa tham gia 10/08/2000
40 Hungary 01/01/1909 03/10/1997
41 Iceland Chưa tham gia 15/04/1997
42 India Chưa tham gia 08/07/2013
43 Indonesia Chưa tham gia 02/01/2018
44 Iran (Islamic Republic of) 25/12/2003 25/12/2003
45 Ireland Chưa tham gia 19/10/2001
46 Israel Chưa tham gia 01/09/2010
47 Italy 15/10/1894 17/04/2000
48 Japan Chưa tham gia 14/03/2000
49 Kazakhstan 25/12/1991 08/12/2010
50 Kenya 26/06/1998 26/06/1998
51 Kyrgyzstan 25/12/1991 17/06/2004
52 Laos Chưa tham gia 07/03/2016
53 Latvia 01/01/1995 05/01/2000
54 Lesotho 12/02/1999 12/02/1999
55 Liberia 25/12/1995 11/12/2009
56 Liechtenstein 14/07/1933 17/03/1998
57 Lithuania Chưa tham gia 15/11/1997
58 Luxembourg 01/09/1924 01/04/1998
59 Madagascar Chưa tham gia 28/04/2008
60 Malawi Chưa tham gia 25/12/2018
61 Malaysia Chưa tham gia 27/12/2019
62 Mexico Chưa tham gia 19/02/2013
63 Monaco 29/04/1956 27/09/1996
64 Mongolia 21/04/1985 16/06/2001
65 Montenegro 03/06/2006 03/06/2006
66 Morocco 30/07/1917 08/10/1999
67 Mozambique 07/10/1998 07/10/1998
68 Namibia 30/06/2004 30/06/2004
69 Netherlands 01/03/1893 01/04/1998
70 New Zealand Chưa tham gia 10/12/2012
71 North Macedonia 08/09/1991 30/08/2002
72 Norway Chưa tham gia 29/03/1996
73 Oman Chưa tham gia 16/10/2007
74 Philippines Chưa tham gia 25/07/2012
75 Poland 18/03/1991 04/03/1997
76 Portugal 31/10/1893 20/03/1997
77 Republic of Korea Chưa tham gia 10/04/2003
78 Republic of Moldova 25/12/1991 01/12/1997
79 Romania 06/10/1920 28/07/1998
80 Russian 01/07/1976 10/06/1997
81 Rwanda Chưa tham gia 17/08/2013
82 Samoa Chưa tham gia 04/03/2019
83 San Marino 25/09/1960 12/09/2007
84 Sao Tome and Principe Chưa tham gia 08/12/2008
85 Serbia 27/04/1992 17/02/1998
86 Sierra Leone 17/06/1997 28/12/1999
87 Singapore Chưa tham gia 31/10/2000
88 Slovakia 01/01/1993 13/09/1997
89 Slovenia 25/06/1991 12/03/1998
90 Spain 15/07/1892 01/12/1995
91 Sudan 16/05/1984 16/02/2010
92 Sweden Chưa tham gia 01/12/1995
93 Switzerland 15/07/1892 01/05/1997
94 Syrian Arab Republic Chưa tham gia 05/08/2004
95 Tajikistan 25/12/1991 30/06/2011
96 Thailand Chưa tham gia 07/11/2017
97 Tunisia Chưa tham gia 16/10/2013
98 Turkey Chưa tham gia 01/01/1999
99 Turkmenistan Chưa tham gia 28/09/1999
100 Ukraine 25/12/1991 29/12/2000
101 United Kingdom Chưa tham gia 01/12/1995
102 United States of America Chưa tham gia 02/11/2003
103 Uzbekistan Chưa tham gia 27/12/2006
104 Viet Nam 08/03/1949 11/07/2006
105 Zambia Chưa tham gia 15/11/2001
106 Zimbabwe Chưa tham gia 11/03/2015

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status