Danh sách thành viên tham gia Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid,

Wipo cập nhật ngày 15/01/2020.

STT Quốc gia/Tổ chức liên chính phủ Thỏa ước Madrid Nghị định thư Madrid
1 Afghanistan Chưa tham gia 26/06/2018
2 African Intellectual Property

Organization (OAPI)

Chưa tham gia 05/03/2015
3 Albania 04/10/1995 30/07/2003
4 Algeria 05/07/1972 31/10/2015
5 Antigua and Barbuda Chưa tham gia 17/03/2000
6 Armenia 25/12/1991 19/10/2000
7 Australia Chưa tham gia 11/07/2001
8 Austria 01/01/1909 13/04/1999
9 Azerbaijan 25/12/1995 15/04/2007
10 Bahrain Chưa tham gia 15/12/2005
11 Belarus 25/12/1991 18/01/2002
12 Belgium 15/07/1892 01/04/1998
13 Bhutan 04/08/2000 04/08/2000
14 Bosnia and Herzegovina 01/03/1992 27/01/2009
15 Botswana Chưa tham gia 05/12/2006
16 Brazil Chưa tham gia 02/10/2019
17 Brunei Darussalam Chưa tham gia 06/01/2017
18 Bulgaria 01/08/1985 02/10/2001
19 Cambodia Chưa tham gia 05/06/2015
20 Canada Chưa tham gia 17/06/2019
21 China 04/10/1989 01/12/1995
22 Colombia Chưa tham gia 29/08/2012
23 Croatia 08/10/1991 23/01/2004
24 Cuba 06/12/1989 26/12/1995
25 Cyprus 04/11/2003 04/11/2003
26 Czech Republic 01/01/1993 25/09/1996
27 Democratic People’s Republic of Korea 10/06/1980 03/10/1996
28 Denmark Chưa tham gia 13/02/1996
29 Egypt 01/07/1952 03/09/2009
30 Estonia Chưa tham gia 18/11/1998
31 Eswatini 14/12/1998 14/12/1998
32 European Union Chưa tham gia 01/10/2004
33 Finland Chưa tham gia 01/04/1996
34 France 15/07/1892 07/11/1997
35 Gambia Chưa tham gia 18/12/2015
36 Georgia Chưa tham gia 20/08/1998
37 Germany 01/12/1922 20/03/1996
38 Ghana Chưa tham gia 16/09/2008
39 Greece Chưa tham gia 10/08/2000
40 Hungary 01/01/1909 03/10/1997
41 Iceland Chưa tham gia 15/04/1997
42 India Chưa tham gia 08/07/2013
43 Indonesia Chưa tham gia 02/01/2018
44 Iran (Islamic Republic of) 25/12/2003 25/12/2003
45 Ireland Chưa tham gia 19/10/2001
46 Israel Chưa tham gia 01/09/2010
47 Italy 15/10/1894 17/04/2000
48 Japan Chưa tham gia 14/03/2000
49 Kazakhstan 25/12/1991 08/12/2010
50 Kenya 26/06/1998 26/06/1998
51 Kyrgyzstan 25/12/1991 17/06/2004
52 Laos Chưa tham gia 07/03/2016
53 Latvia 01/01/1995 05/01/2000
54 Lesotho 12/02/1999 12/02/1999
55 Liberia 25/12/1995 11/12/2009
56 Liechtenstein 14/07/1933 17/03/1998
57 Lithuania Chưa tham gia 15/11/1997
58 Luxembourg 01/09/1924 01/04/1998
59 Madagascar Chưa tham gia 28/04/2008
60 Malawi Chưa tham gia 25/12/2018
61 Malaysia Chưa tham gia 27/12/2019
62 Mexico Chưa tham gia 19/02/2013
63 Monaco 29/04/1956 27/09/1996
64 Mongolia 21/04/1985 16/06/2001
65 Montenegro 03/06/2006 03/06/2006
66 Morocco 30/07/1917 08/10/1999
67 Mozambique 07/10/1998 07/10/1998
68 Namibia 30/06/2004 30/06/2004
69 Netherlands 01/03/1893 01/04/1998
70 New Zealand Chưa tham gia 10/12/2012
71 North Macedonia 08/09/1991 30/08/2002
72 Norway Chưa tham gia 29/03/1996
73 Oman Chưa tham gia 16/10/2007
74 Philippines Chưa tham gia 25/07/2012
75 Poland 18/03/1991 04/03/1997
76 Portugal 31/10/1893 20/03/1997
77 Republic of Korea Chưa tham gia 10/04/2003
78 Republic of Moldova 25/12/1991 01/12/1997
79 Romania 06/10/1920 28/07/1998
80 Russian 01/07/1976 10/06/1997
81 Rwanda Chưa tham gia 17/08/2013
82 Samoa Chưa tham gia 04/03/2019
83 San Marino 25/09/1960 12/09/2007
84 Sao Tome and Principe Chưa tham gia 08/12/2008
85 Serbia 27/04/1992 17/02/1998
86 Sierra Leone 17/06/1997 28/12/1999
87 Singapore Chưa tham gia 31/10/2000
88 Slovakia 01/01/1993 13/09/1997
89 Slovenia 25/06/1991 12/03/1998
90 Spain 15/07/1892 01/12/1995
91 Sudan 16/05/1984 16/02/2010
92 Sweden Chưa tham gia 01/12/1995
93 Switzerland 15/07/1892 01/05/1997
94 Syrian Arab Republic Chưa tham gia 05/08/2004
95 Tajikistan 25/12/1991 30/06/2011
96 Thailand Chưa tham gia 07/11/2017
97 Tunisia Chưa tham gia 16/10/2013
98 Turkey Chưa tham gia 01/01/1999
99 Turkmenistan Chưa tham gia 28/09/1999
100 Ukraine 25/12/1991 29/12/2000
101 United Kingdom Chưa tham gia 01/12/1995
102 United States of America Chưa tham gia 02/11/2003
103 Uzbekistan Chưa tham gia 27/12/2006
104 Viet Nam 08/03/1949 11/07/2006
105 Zambia Chưa tham gia 15/11/2001
106 Zimbabwe Chưa tham gia 11/03/2015

https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status