Những dạng Website bắt buộc xin cấp phép ICP. Không phải tất cả các trang thông tin điện tử đều cần phải đăng ký xin phép thành lập mà chỉ có trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP) là mới phải đăng ký xin cấp phép ICP Cụ thể theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 4 Điều 23 NĐ 72/2013 thì:

1Báo điện tử dưới hình thức trang thông tin điện tử được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về báo chí.

2. Trang thông tin điện tử ng dụng chuyên ngành được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định có liên quan của Nghị định này.

3. Trang thông tin điện tử cá nhân, trang thông tin điện tử nộbộ phải tuân theo các quy định về đăng ký và sử dụng tài nguyên Internet và các quy định có liên quan tại Nghị định này.

4. Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội”.

Do đó, tất cả các website của doanh nghiệp hay tổ chức mà cung cấp thông tin tổng hợp về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như kinh tế, chính trị, văn hóa, và xã hội dựa trên việc trích dẫn lại các thông tin theo các nguồn của các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử khác của Đảng và Nhà Nước thì mới phải xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp (giấy phép ICP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status