Bí mật kinh doanh là gì ?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp. Và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh

Người nắm giữ bí mật kinh doanh sẽ có lợi thế hơn trong hoạt động kinh doanh của mình, do đó, chủ sở hữu phải bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để không bị tiết lộ hoặc không dễ dàng bị người khác tiếp cận.

Bí mật kinh doanh là một đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật Việt Nam bảo hộ, Bí mật kinh doanh không cần phải đăng ký bảo hộ với cơ quan chức năng mà nó được xác lập khi đáp ứng được hai điều kiện:

  • Chủ sở hữu có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp
  • Chủ sở hữu thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh.
Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh được bảo hộ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được.
  • Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó.
  • Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
Đối tượng nào không được bảo hộ là bí mật kinh doanh ?

Không được bảo hộ là bí mật kinh doanh với các thông tin sau đây:

  • Bí mật về nhân thân
  • Bí mật về quản lý nhà nước
  • Bí mật về quốc phòng, an ninh
  • Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.

Cũng như các đối tượng khác của tài sản trí tuệ, bí mật kinh doanh là một loại tài sản của doanh nghiệp và có thể mang đến rất nhiều lợi ích thương mại cho chủ sở hữu. Do đó, doanh nghiệp/ cá nhân cần nhận biết được các bí mật kinh doanh mà mình đang nắm giữ, có được một cách hợp pháp, song song đó là tiến hành các biện pháp bảo mật để xác lập quyền đối với bí mật kinh doanh đó và khai thác các lợi ích thương mại từ Bí mật kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status