Chúng ta đã quá quen với cụm từ sáng chế trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng, giải pháp hữu ích là gì. Liệu bạn có biết đây là cũng là một dạng đặc biệt của sáng chế hay không?

1. Như thế nào được gọi là giải pháp hữu ích?

Giải pháp hữu ích là một giải pháp kỹ thuật có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp. Nhìn chung, đây là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

2. Cần phải đáp ứng điều kiện gì để đăng ký giải pháp hữu ích?

Các nhà sáng chế cần đảm bảo 2 nội dung sau để có thể được bảo hộ:

Một là, giải pháp phải có tính mới.

Tại Việt Nam, giải pháp kỹ thuật được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích hoặc trước ngày ưu tiên. Thế nên, giải pháp hữu ích cũng không được là những hiểu biết thông thường. Vì nếu không, giải pháp kỹ thuật đó sẽ không thể đảm bảo được tính mới. Song, nếu giải pháp tuy đã được một số người biết đến nhưng vẫn sẽ không bị coi là bị bộc lộ công khai nếu họ có nghĩa vụ phải giữ bí mật về giải pháp đó.

Để đảm bảo rằng giải pháp kỹ thuật của mình đủ tính mới thì các chủ đơn cần tiến hành tra cứu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và so sánh các dấu hiệu, đặc điểm cơ bản với các giải pháp hữu ích đối chứng tìm thấy được. Tuy nhiên, đây là công việc đòi hỏi chuyên môn cao và đã trải qua nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, Monday Vietnam khuyến khích quý khách hàng nên liên hệ với chúng tôi để có thể được tư vấn chuyên sâu hơn.

Hai là, giải pháp phải có khả năng áp dụng công nghiệp.

Điều này có nghĩa giải pháp kỹ thuật đang có dự định đăng ký phải có khả năng sản xuất hàng loạt trên thực tế. Chúng không được là những câu chữ lý thuyết suông. Theo pháp luật Việt Nam, giải pháp hữu ích được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của giải pháp hữu ích và thu được kết quả ổn định.

Để đánh giá khả năng có thể thực hiện được giải pháp kỹ thuật cần căn cứ vào các yếu tố sau:

  • Các thông tin về bản chất của giải pháp cùng với các chỉ dẫn về điều kiện kỹ thuật cần thiết được trình bày một cách rõ ràng, đầy đủ đến mức cho phép người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực sản xuất kỹ thuật tương ứng có thể tạo ra, sản xuất ra hoặc có thể sử dụng, khai thác hoặc thực hiện được giải pháp đó;
  • Việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng, khai thác hoặc thực hiện giải pháp nêu trên được lặp đi lặp lại với kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong bản mô tả giải pháp hữu ích.

3. So sánh giữa sáng chế và giải pháp hữu ích

Giải pháp hữu ích là một dạng đặc biệt của sáng chế vì sở hữu khá nhiều điểm tương đồng. Tuy vậy, giải pháp hữu ích và sáng chế vẫn có điểm khác biệt như sau:

GIỐNG NHAU

  1. Phải có tính mới
  2. Phải có khả năng áp dụng công nghiệp
  3. Thủ tục đăng ký bảo hộ tương tự nhau

KHÁC NHAU

Sáng chế

  1. Có yêu cầu về tính sáng tạo
  2. Được bảo hộ trong 20 năm kể từ ngày nộp đơn

Giải pháp hữu ích

  1. Không yêu cầu về tính sáng tạo
  2. Được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn
  3. Thường chỉ bảo hộ cho giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm

Xem thêm bài viết Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế – Nội dung cần biết

Nhật Ánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status