Giao dịch do chi nhánh công ty xác lập

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chọn hình thức hoạt động với cơ chế một pháp nhân cùng với một hoặc nhiều chi nhánh. Các chi nhánh được đặt tại các địa chỉ cùng một tỉnh thành hoặc khác tỉnh thành so với công ty mẹ để thuận tiện giao dịch. Từ đó có thể phát sinh nhiều giao dịch do chi nhánh công ty xác lập với khách hàng mà không phải công ty mẹ xác lập giao dịch.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy giao dịch phát sinh do chi nhánh xác lập có hợp pháp hay không?

Khoản 1, 2 Điều 85 Bộ Luật dân sự 2015 quy định “Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.” Và Khoản 6 Điều 85 Bộ Luật dân sự 2015 quy định “Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.”

CHI NHANH COONG TY

Theo quy định trên, Chi nhánh chỉ được xác lập giao dịch thay mặt cho công ty và có sự ủy quyền của công ty. Giao dịch do chi nhánh của công ty xác lập ràng buộc công ty, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch là quyền và nghĩa vụ của công ty.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng giao dịch do chi nhánh của mình xác lập phải dựa trên cơ sở ủy quyền của người có thẩm quyền theo quy định của doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành. Hơn nữa, các doanh nghiệp tham gia vào quan hệ với chi nhánh của một doanh nghiệp khác cũng cần biết rằng giao dịch của họ cần có ủy quyền của doanh nghiệp có chi nhánh.

Khi doanh nghiệp giao kết hợp đồng hoặc xác lập giao dịch với đối tác là chi nhánh thì cần yêu cầu cho nhánh đó có giấy ủy quyền hợp lệ từ doanh nghiệp có chi nhánh để tránh rủi ro về sau.

@ Monday VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status