Căn cứ pháp lý:
 • Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
 • Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.
 • Thông tư 21/2018/TT-BCT.
Đăng ký website thương mại điện tử
Website thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là website) là gì ?

Website TMĐT là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Website nào phải đăng ký với Bộ Công Thương?

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tuyến.
 • Website khuyến mại trực tuyến là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.
 • Website đấu giá trực tuyến là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.
 • Các loại website khác do Bộ Công Thương quy định.
Website nào phải thông báo với Bộ Công Thương?

Những website thiết lập với mục đích để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Tuy nhiên, những website thương mại điện tử chỉ có chức năng giới thiệu về doanh nghiệp, hàng hóa/dịch vụ, mà không có chức năng đặt hàng hoặc thanh toán trực tuyến thì vẫn phải thông báo với Bộ Công Thương.

Thủ tục tiến hành đăng kí/thông báo đối với các loại website.

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

 • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
 • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập. Khai báo loại hình thương mại dịch vụ. (Thông báo website/Đăng kí website/Đăng kí tín nhiệm)

Bước 4: Xét duyệt hồ sơ:

 • Đối với website tiến hành thủ tục thông báo: Trong thời hạn 3 ngày
 • Đối với website tiến hành thủ tục đăng kí: Trong thời hạn 7 ngày
 • Nội dung phản hồi bao gồm:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký/thông báo đầy đủ, hợp lệ.

– Thông báo hồ sơ đăng ký/thông báo không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Lưu ý: Đối với website tiền hành thủ tục thông báo thì sau khi xét duyệt hồ sơ hoàn tất sẽ không phải nộp thêm file giấy. Còn đối với website phải đăng ký thì thực hiện tiếp tục bước thứ 5.

Đăng Ký Website Bán Hàng

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định.

Hồ sơ gồm:

 • Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Bản sao có chứng thực quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
 • Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định này;
 • Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;
 • Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;
 • Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đựơc hồ sơ giấy, Bộ công thương xác nhận việc đăng kí hợp lệ.

© Monday VietNam

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status