Đăng ký bản quyền kịch bản phim.

Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, điện ảnh ngày nay không còn là một loại hình giải trí mới lạ đơn thuần, mà điện ảnh đã trở thành một nghệ thuật và công cụ truyền thông đại chúng, giải trí quan trọng bậc nhất của xã hội hiện đại. Vì vậy, nên lợi nhuận có được từ các tác phẩm điện ảnh nói chung và phim ảnh nói riêng mang lại là rất lớn. Điều đó dẫn đến việc ăn cắp, đạo, nhái ý tưởng kịch bản phim là không thể tránh khỏi. Vậy làm sao để các tác giả bảo vệ “những đứa con tinh thần” của mình tránh khỏi những “cái máy sao chép”.

T
Đăng ký bản quyền kịch bản phim

Việc đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh nhằm xác lập quyền sở hữu đối với tác phẩm là việc quan trọng nên làm, đăng ký quyền tác giả còn giúp tác giả hoặc chủ sở hữu khẳng định quyền sở hữu hợp pháp, có cơ sở pháp lý vững chắc khi có tranh chấp và xử lý xâm phạm.

Vậy, làm sao để đăng ký bản quyền phim và thủ tục cần thiết như thế nào?

Theo điều 6 và điều 13 LSHTT thì để được đăng ký tác phẩm phim phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Ý tưởng về tác phẩm phải được cụ thể hóa trên một loại vật chất nhất định. Cụ thể như ý tưởng về một bộ phim phải được viết ra thành kịch bản và in trên giấy hoặc một chất liệu nhất định nào đó.
  • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc. Tức là tác phẩm phim đó phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác.
Hồ sơ đăng ký bản quyền kịch bản phim gồm:
  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả. tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, thông tin tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; Tóm tắt nội dung phim; Thời gian, địa điểm và hình thức công bố ….
  • Nội dung kịch bản cần đăng ký quyền tác giả.
  • Giấy ủy quyền (trường hợp do người khác nộp)
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu tác phẩm có đồng tác giả)
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu tác phẩm thuộc sở hữu chung)
Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền kịch bản phim

Trong thời hạn 15 đến 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status