Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2023. 

Dưới đây là bộ các Mẫu tờ khai trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Phụ lục I

Phần IMẪU TỜ KHAI  
Mẫu số 01Tờ khai đăng ký sáng chếXemTải về
Mẫu số 02Đơn đề nghị xác nhận thủ tục đăng ký lưu hành dược phẩm lần đầu bị chậmXemTải về
Mẫu số 03Tờ khai yêu cầu đền bù do chậm cấp phép lưu hành lần đầu đối với dược phẩm sản xuất theo bằng độc quyền sáng chếXemTải về
Mẫu số 04Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chếXemTải về
Mẫu số 05Tờ khai yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chếXemTải về
Mẫu số 06Tờ khai đăng ký thiết kế bố tríXemTải về
Mẫu số 07Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệpXemTải về
Mẫu số 08Tờ khai đăng ký nhãn hiệuXemTải về
Mẫu số 09Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lýXemTải về
Phần IIYÊU CẦU VỀ TỜ KHAIXemTải về
Phần IIIYÊU CẦU CHUNG VỀ HÌNH THỨC CỦA TÀI LIỆU NỘP KÈM THEO TỜ KHAIXemTải về
Phần IVYÊU CẦU RIÊNG VỚI CÁC TÀI LIỆU CỤ THỂXemTải về

Phụ lục II

Mẫu số 01Tờ khai đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt NamXemTải về
Mẫu số 02Tờ khai yêu cầu thực hiện sau khi đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam được cấp số đăng ký quốc tếXemTải về
Mẫu số 03Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được chuyển đổi từ đăng ký quốc tế nhãn hiệu bị mất hiệu lực theo Điều 9quinquies của Nghị định thư MadridXemTải về
Mẫu số 04Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 05Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 06 Tờ khai sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 07Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 08Tờ khai chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 09Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 10Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu íchXemTải về
Mẫu số 11Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫnXemTải về
Mẫu số 12Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệpXemTải về
Mẫu số 13Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuXemTải về
Mẫu số 14Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lýXemTải về

Phụ lục III

Mẫu số 01Đơn đề nghị giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướcXemTải về
Mẫu số 02Đơn yêu cầu cho phép sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nướcXemTải về

Phụ lục IV

Mẫu số 01Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 02Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệpXemTải về
Mẫu số 03Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung/gia hạn/chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệpXemTải về
Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status