Câu hỏi về đăng ký nhiều kiểu dáng công nghiệp

Tôi có thể đăng ký nhiều kiểu dáng chung trong một bộ hồ sơ được không? Một bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có giấy tờ gì?

Câu trả lời của Monday VietNam

Một bộ hồ sơ có thể đăng ký chung cho nhiều kiểu dáng hay không?

Theo điểm 33.2 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, một đơn có thể yêu cầu cấp một Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho nhiều kiểu dáng công nghiệp trong các trường hợp sau đây:

 • Yêu cầu bảo hộ nhiều sản phẩm trong một bộ sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm có một kiểu dáng công nghiệp tương ứng. Các sản phẩm trong bộ sản phẩm phải thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích.
 • Yêu cầu bảo hộ một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm kèm theo một hoặc nhiều phương án biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó. Phương án đầu tiên phải là phương án cơ bản. Các phương án biến thể của một kiểu dáng công nghiệp phải không khác biệt đáng kể với phương án cơ bản và không khác biệt đáng kể với nhau.

Như vậy, có thể hiểu là một đơn không thể đăng ký chung cho nhiều kiểu dáng công nghiệp khác nhau, một đơn đăng ký cho 1 kiểu dáng công nghiệp với nhiều hình/ảnh chụp khác nhau.

Một bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm các tài liệu nào?

 1. 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 2. 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại điểm 33.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, bao gồm các nội dung sau:
  • Tên kiểu dáng công nghiệp;
  • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
  • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất;
  • Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ;
  • Phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp;
  • Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
 3. 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 5. Các tài liệu khác (nếu có):
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
  • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
  • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

>> Xem thêm bài viết Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Nhật Ánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status