Đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch là văn bản rất quan trọng đối với doanh nghiệp khi muốn làm thủ tục đăng ký cấp mới mã số mã vạch cho doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, qua thời gian, cũng với những thay đổi trong thủ tục hành chính thì mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch (sau đây gọi tắt là đơn đăng ký MSMV) cũng có sự thay đổi cho phù hợp. Vậy năm 2022 này, dùng mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch nào là đúng quy định?

Từ trước ngày 15/03/2022, mẫu đơn đăng ký MSMV được áp dụng theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là mẫu đơn đăng ký MSMV cũ)

Kể từ ngày 15/03/2022, khi Nghị định 13/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành (sửa đổi, bổ sung một số điều được quy định trong 2 Nghị định kể trên) thì đăng ký MSMV phải áp dụng theo mẫu đơn được quy định trong Nghị định này.

Mẫu đơn đăng ký mã số mã vạch mới theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP có gì thay đổi so với mẫu đơn cũ?

Mẫu đơn đăng ký MSMV theo Nghị định 13/2022/NĐ-CP đã có những thay đổi về cách trình bày các mục thông tin, góp phần làm tinh gọn lại việc kê khai đơn đăng ký. Cụ thể, điểm thay đổi của mẫu đơn đăng ký MSMV mới so với mẫu cũ được thể hiện qua 3 điểm nổi bật sau:

Thứ nhất, Không còn logo của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (GS1) trong mẫu đơn mới

Theo mẫu đơn đăng ký MSMV cũ, tại góc trên cùng bên trái sẽ có dán gắn logo của Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam (GS1):

Phần đầu mẫ đơn đăng ký MSMV cũ

Theo mẫu đơn đăng ký MSMV mới (áp dụng từ ngày 15/03/2022)

Phần đầu mẫu đơn đăng ký MSMV mới

Thứ hai, Đăng ký sử dụng tiền tố mã doanh nghiệp GCP không còn điền bảng danh mục

Theo mẫu đơn đăng ký MSMV cũ thì việc đăng ký mã GCP cần điền vào bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN thông tin của ít nhất 1 sản phẩm của doanh nghiệp mà doanh nghiệp dự định gắn mã số mã vạch:

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu đơn đăng ký MSMV cũ

Tuy nhiên, theo mẫu đơn đăng ký MSMV mới thì doanh nghiệp đăng ký các loại mã doanh nghiệp GS1, từ loại 8 số cho đến loại 12 (gọi chung là mã GCP) thì không còn khai thông tin ít nhất 1 sản phẩm của doanh nghiệp mình vào bảng đăng ký danh mục sản phẩm nữa.

Theo đó, chỉ khi đăng ký sử dụng mã địa điểm toàn cầu GLN hoặc mã thương phẩm toàn cầu rút gọn 8 số (EAN-8) mới điền vào bảng danh mục tương ứng với từng loại mã này.

Thứ ba, Không còn ký tên, đóng dấu vào trang chứa bảng đăng ký danh mục sản phẩm

Trong mẫu đơn cũ, doanh nghiệp cần ký tên, đóng dấu ở hai vị trí:

  • Cuối Bảng đăng ký MSMV (chứa thông tin doanh nghiệp và người đại diện; thông tin về loại mã cần đăng ký)
  • Cuối bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

Theo mẫu đơn đăng ký MSMV mới, chỉ cần ký tên và đóng dấu một lần vào cuối phần đăng ký thông tin doanh nghiệp và loại mã:

Ký tên, đóng dấu vào mục kê khai thông tin đăng ký MSMV

Như vậy, nếu doanh nghiệp bạn muốn tiến hành đăng ký sử dụng mã số mã vạch từ ngày 15/03/2022 thì có thể truy cập vào Nghị định 13/2022/NĐ-CP để lấy mẫu đơn chính xác.

Hoặc tải mẫu đơn đăng ký sử dụng MSMV mới nhanh chóng tại tệp dưới đây:

>>> Sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch tại Monday VietNam để hồ sơ đăng ký mã số mã vạch của doanh nghiệp được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

@MondayVietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status