quy-dinh-gan-bang-hieu-cong-ty

Quy định về việc gắn bảng hiệu công ty

Quy định về việc gắn bảng hiệu công ty. Doanh nghiệp khi thực hiện việc gắn tên/ bảng hiệu cần nắm bắt rõ các quy định bắt buộc đối với việc gắn bảng hiệu của Doanh nghiệp để tránh vi phạm các quy định của pháp luật. Luật Doanh nghiệp quy định tại Điều 31, …