Chuyển giao công nghệ là gì ?

Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

Bên chuyển giao có nghĩa vụ chuyển giao thông tin tài liệu hoặc máy móc, thiết bị,.. và các dịch vụ đi kèm khác như đào tạo … Bên nhận chuyển giao có nghĩa vụ thanh toán tiền (hoặc thỏa thuận khác) cho bên bán để sử dụng.

Các đối tượng chuyển giao công nghệ bao gồm:
  • Chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp: nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế/giải pháp, kiểu dáng công nghiệp.
  • Chuyển giao các bí quyết và kiến thức kỹ thuật: tài liệu công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ, tài liệu kỹ thuật, sơ đồ kỹ thuật, phần mềm máy tính …
  • Chuyển giao các giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ.
  • Chuyển giao máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật có kèm theo một hoặc một số nội dung nêu trên.
  • Các đối tượng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status