Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) hoặc Công ty Hợp danh phải góp đủ số vốn mà mình đã cam kết sẽ góp vào công ty trong thời hạn quy định. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào các thành viên góp vốn cũng thực hiện đúng cam kết của mình. Vậy Công ty làm gì khi thành viên không góp đủ vốn như cam kết?

Cùng Monday VietNam trả lời câu hỏi này theo bài viết dưới đây.


Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hướng xử lý khác nhau giữa Công ty TNHH và Công ty Hợp danh khi thành viên không góp đủ vốn như cam kết, cụ thể:

Công ty TNHH

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thời hạn góp vốn của công ty TNHH là 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do đó, nếu thành viên nào của công ty không góp đủ số vốn đã cam kết trong vòng 90 ngày nêu trên thì được xem là “không góp đủ vốn theo thời hạn quy định” và sẽ bị xử lý như sau:

  • Đối với thành viên chưa góp vốn như cam kết: Công ty ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên công ty của thành viên này;
  • Đối với thành viên đã có góp nhưng chưa góp đủ số vốn đã cam kết: Công ty ghi nhận và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên này tương ứng với số vốn thực góp.

Ví dụ: Ông A cam kết góp 500 triệu nhưng chỉ góp được 400 triệu thì công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho ông A để xác nhận tư cách thành viên của ông trong phạm vi 400 triệu đồng đã thực góp.

Phần vốn chưa được góp công ty xử lý ra sao?

Bước 1: Công ty làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (cụ thể là giảm vốn điều lệ), tỷ lệ phần vốn góp thực tế của các thành viên góp vốn trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng các thành viên phải góp đủ số vốn đã cam kết (ngày cuối cùng này chính là ngày thứ 90 trong khoảng thời gian 90 ngày mà các thành viên phải hoàn thành việc góp vốn đã cam kết).

Bước 2: Phần vốn chưa được góp đủ như cam kết thì công ty sẽ tiến hành chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.


Công ty Hợp danh

Vì công ty Hợp danh mang tính chất đối nhân, tức là việc tổ chức công ty sẽ coi trọng mối quan hệ giữa các thành viên công ty. Do đó, Luật Doanh nghiệp 2020 không ấn định thời hạn góp vốn cho công ty này mà thời hạn góp vốn sẽ được xác định và thực hiện theo cam kết giữa các thành viên trong công ty. Thời hạn sẽ được ghi trong bản cam kết góp vốn.

Khi vượt quá thời hạn cam kết góp vốn mà thành viên hợp danh, thành viên góp vốn của công ty vẫn chưa góp hoặc chưa góp đủ thì xử lý như sau:

Đối với thành viên hợp danh:

Không góp đủ vốn trong thời hạn đã cam kết thì công ty sẽ ra yêu cầu lần 1 để thành viên này góp vốn cho đúng cam kết. Nếu công ty ra yêu cầu lần 2 mà vẫn không chịu góp vốn như cam kết hoặc xác nhận không có khả năng để góp vốn thì thành viên sẽ bị khai trừ khỏi công ty (tức là không còn tư cách thành viên công ty).

Đối với thành viên góp vốn:

Nếu không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Ngoài ra, nguyên tắc bồi thường thiệt hại cũng được áp dụng chung cho cả công ty TNHH và công ty Hợp danh. Theo đó, thành viên nào chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn như cam kết mà gây thiệt hại cho công ty thì công ty có thể ra quyết định yêu cầu thành viên đó bồi thường thiệt hại.

Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 đã đưa ra quy định rất rõ ràng để giúp công ty TNHH, công ty Hợp danh biết phải làm gì khi thành viên không góp đủ vốn như cam kết, cụ thể là đồng thời xử lý thành viên không góp đủ vốn và xử lý số vốn chưa được góp đủ của thành viên đó.

Minh Thư

© Monday VietNam

>>> Xem thêm: Thời điểm nào phải góp đủ số vốn đã cam kết góp vào công ty?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status