Khi nào cần đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tại VN tiến hành nhập khẩu hàng hóa từ nhiều quốc gia khác nhau. Khi tiến hành nhập khẩu hàng hóa đã đóng gói và chứa mã số mã vạch (MSMV) của Quốc gia nơi sản xuất thì doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Có hai trường hợp đăng ký mã số mã vạch nước ngoài như sau:

Thủ tục xác nhận sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Đăng ký xác nhận trong trường hợp, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài và sản phẩm đã gắn msmv của quốc gia nơi sản xuất.

Hồ sơ đăng ký gồm:

  • Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài cho phép công ty ở VN sử dụng mã số (có công chứng).
  • Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu);
  • Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu).
Thủ tục ủy quyền sử dụng msmv cho sản phẩm thuê gia công/liên doanh

Đăng ký trong trường hợp, doanh nghiệp VN được ủy quyền bởi công ty nước ngoài cho phép sử dụng msmv tương ứng cho các sản phẩm liên doanh/thuê gia công của Doanh nghiệp họ.

Hồ sơ đăng ký gồm:

  • Bằng chứng Uỷ quyền của doanh nghiệp cho phép công ty liên doanh/được thuê gia công sử dụng msmv của mình trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công (có công chứng).
  • Bản Liệt kê danh mục sản phẩm và các mã số được ủy quyền sử dụng tương ứng (theo mẫu);
  • Công văn đề nghị xác nhận việc ủy quyền sử dụng msmv trên sản phẩm liên doanh/thuê gia công (theo mẫu).
Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch nước ngoài tại Monday VietNam

Bước 1: Tư vấn khách hàng thủ tục đăng ký loại mã phù hợp

Bước 2: soạn hồ sơ

Bước 3: nộp hồ sơ đến Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Bước 4: nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng.

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH HỘ KINH DOANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status