Gia hạn văn bằng nhãn hiệu

Theo quy định tại khoản 6 Điều 94 Luật sơ hữu trí tuệ 2005 thì: “Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm”.

Cụ thể hơn, theo quy định tại Điều 20.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì:

  • Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.
  • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn”. 

Cục sở hữu trí tuệ sẽ xử lý đơn yêu cầu Gia hạn văn bằng nhãn hiệu

  • Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
  • Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.
  • Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn.

Như vậy, để được gia hạn hiệu lực văn bằng nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn.

Trường hợp, nếu quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực mà chủ sở hữu không thực hiện việc gia hạn thì văn bằng mất hiệu lực bảo hộ và muốn được bảo hộ lại nhãn hiệu này thì chủ sở buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký mới.

Liên hệ cho chúng tôi khi Quý khách cần tư vấn hoặc cần làm bất cứ thủ tục nào liên quan đến nhãn hiệu.

@ Monday VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status