Cục Sở hữu trí tuệ có ban hành thông báo và thống nhất áp dụng người có tư cách pháp lý ký các tài liệu với danh nghĩa là đại diện chủ đơn phải tuân thủ quy định tại điểm 3, điểm 4 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN như sau:

Đối với chủ đơn là cá nhân:

Đại diện cho chủ đơn là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của chủ đơn thông qua giấy ủy quyền.

Đối với chủ đơn là tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: Ký xác nhận là đại diện theo pháp luật thông qua chữ ký, con dấu hoặc cung cấp tài liệu chứng minh người ký có tư cách đại diện theo pháp luật của chủ đơn và đóng dấu.

Người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật ủy quyền: Ký xác nhận là người đại diện theo pháp luật. Người nộp đơn còn cung cấp tài liệu để chứng minh về việc được ủy quyền.

Đại diện chủ đơn là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: Đại diện chủ đơn thông qua giấy ủy quyền. Người ký giấy ủy quyền với danh nghĩa là đại diện cho chủ đơn (bên ủy quyền).

Đại diện theo ủy quyền cho cá nhân, bất kể là cá nhân Việt Nam hay cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Chương IX Bộ luật Dân sự năm 2015 và tuân thủ quy định tại điểm 3, điểm 4 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN . Theo đó, cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Trường hợp cá nhân đại diện cho tổ chức là chủ đơn nước ngoài không chứng minh được tư cách đại diện theo pháp luật hoặc tư cách được ủy quyền thì tài liệu giao dịch nộp tại Cục sở hữu trí tuệ phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đối với chữ ký của cá nhân đó.

Hướng dẫn cách tra cứu đăng ký nhãn hiệu

Tổng hợp: Tâm Nguyễn

© Monday VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status