Câu hỏi:

Thưa Luật sư, em tham khảo Luật Doanh nghiệp mới nhất là năm 2020 thì thấy có 2 quy định Người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo ủy quyền khá giống nhau và dễ gây hiểu lầm. Mong Luật sư có thể phân biệt giúp em ạ. Xin cảm ơn Luật sư rất nhiều!

Luật sư trả lời:

Theo Điều 12, 13, 14 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc phân biệt hai khái niệm Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền như sau:

Người đại diện theo pháp luật            Người đại diện theo ủy quyền
Mục đíchThực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty  với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại một công ty khác.
Số lượngCông ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định rõ chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Công ty hợp danh thì thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật nên sẽ có từ 02 người đại diện theo pháp luật. Công ty tư nhân thì chủ công ty là người đại diện theo pháp luật nên sẽ có 01 người đại diện theo pháp luật.Nếu công ty  sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên thì sẽ cử 03 người đại diện theo ủy quyền. Nếu công ty  sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông của công ty cổ phần thì có thể ủy quyền cho 03 người đại diện. Trường hợp cử nhiều người đại diện thì phải xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng với mỗi người đại diện.
Xác định tư cách chủ thểNgười đại diện theo pháp luật được quy định trong điều lệ công ty đối với công ty TNHH và công ty cổ phần.Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo.
Trách nhiệmNgười đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây:
– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của công ty;
– Trung thành với lợi ích của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các công ty khác. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho công ty do vi phạm nghĩa vụ trên.
– Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
– Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.
– Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.
Tiêu chuẩn, điều kiệnNgười đại diện theo pháp luật nắm chức vụ quản lý trong công ty. Thế nên, tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện theo pháp luật sẽ tuân theo tiêu chuẩn và điều kiện đối với từng chức danh quản lý theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
– Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý công ty ;
– Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;
– Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

Hy vọng có thể giúp bạn phân biệt được 2 khái niệm trên một cách cụ thể nhất.

Chúc bạn thành công./.

LS. Nhan Mai Luyến

>>> xem thêm Dịch vụ thành lập Văn phòng đại diện công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status