Quy định thời hạn góp vốn đối với thành viên công ty TNHH. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (TNHH 2TV trở lên) khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp vào công ty.

Các thành viên đã cam kết góp vốn thành lập công ty TNHH 2TV trở lên cần thực hiện việc góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết, nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Trường hợp, hết thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

  1. Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;
  2. Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết sẽ có các quyền tương ứng với phần vốn đã góp;
  3. Phần vốn góp chưa góp của các thành viên sẽ được cty chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Tại thời điểm thành viên góp đủ phần vốn góp thì công ty phải cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên đó.

Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh lại vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn thực đã góp.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status