Sau khi đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu vì những lý do nào đó mà không tiếp tục theo đơn đăng ký, có thể làm công văn gửi Cục sở hữu trí tuệ xin rút lại đơn đã đăng ký nhãn hiệu. Đồng thời, xin hoàn trả lại các khoản phí, lệ phí chưa sử dụng.

Theo Điều 116, Luật sở hữu trí năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, nêu rõ như sau:
  1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nếu giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.
  2. Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt; các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.
  3. Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đã rút đều được coi là chưa từng được nộp trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Liên hệ với chúng tôi khi Qúy khách cần tư vấn chi tiết trong trường hợp của mình.

@ Monday VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status