Trong quá trình hoạt động kinh doanh, một số doanh nghiệp đã thay đổi tên công ty hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty. Khi thay đổi tên đồng nghĩa với việc thay đổi tên chủ thể nộp đơn trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Vậy đối với trường hợp này doanh nghiệp có cần thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu không ?

Khi soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì Tờ khai đăng ký phải thể hiện đầy đủ và đúng các thông tin về chủ đơn theo Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc CMND/Passport, thông tin về nhãn hiệu và hàng hóa dịch vụ trong phạm vi bảo hộ,….

Như vậy, khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở công ty (đổi sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu), thì lúc này thông tin chủ đơn đăng ký nhãn hiệu và thông tin trên Giấy phép đăng ký kinh doanh không còn thống nhất về tính pháp lý. Việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình thẩm định nhãn hiệu và thủ tục cấp văn bằng bảo hộ. Do đó, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục sửa đổi thông tin chủ đơn đăng ký nhãn hiệu để việc thẩm định và cấp bằng được thuận lợi.

Chủ đơn cần lưu ý: chủ đơn chỉ có thể tiến hành thủ tục sửa đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung (về việc cấp bằng). Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn không được mở rộng phạm vi bảo hộ mà mình đã đăng ký trước đó.

Hoàng Lan

© Monday VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status