Trong quá trình nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, người nộp đơn có thể chủ động sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ chủ đơn ,… hoặc sửa đơn theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc sửa đơn phải thực hiện trước khi đơn đăng ký có kết quả thẩm định nội dung. Tức kết quả cuối cùng trong quá trình thẩm định về việc cấp bằng.

Việc sửa đơn sẽ làm cho tổng thời gian thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu kéo dài hơn bình thường, do Cục sở hữu trí tuệ phải có thêm 1 khoản thời gian xử lý, cập nhật việc thay đổi.

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu gồm:
  • Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu; (theo mẫu)
  • Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi như bản sao CMND, GPĐKKD,… trước và sau khi thay đổi; nếu yêu cầu sửa đổi nội dung đơn, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi bảo hộ đã khai trong đơn.
  • Giấy ủy quyền (nếu có);
  • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn.
Thời hạn xem xét yêu cầu sửa đơn đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu sửa đơn đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận yêu cầu. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Trong trường hợp đơn có thiếu sót hoặc không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong thông báo có nêu rõ lý do để người nộp đơn có thể sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu hay không có ý kiến phản đối gì đối với thông báo, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu

© Monday VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status