Sáng chế là gì?

Sáng chế được con người phát hiện và tạo ra chứ không tồn tại sẵn trong tự nhiên. Căn cứ khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành (Luật SHTT), sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Hiểu một cách đơn giản, đây có thể là sản phẩm có chức năng (công dụng) như

 • một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người.
 • một quy trình (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý…).

Điều kiện để được bảo hộ Sáng chế.

Sáng chế chỉ được bảo hộ khi và chỉ khi đáp ứng được các điều kiện sau:

Một là: phải có tính mới

Sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc các trường hợp sau:

 1. Bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên;
 2. Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.

Một sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp:

 1. Sáng chế bị người khác công bố nhưng không có sự cho phép của người có quyền đăng ký sáng chế.
 2. Sáng chế được công bố dưới dạng báo cáo khoa học, được trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức bởi người có quyền đăng ký sáng chế.

Hai là: có trình độ sáng tạo

Nghĩa là, một người có kiến thức trung bình trong lĩnh vực đó sẽ không dễ dàng để tạo ra một sáng chế.

Trên thực tế, phạm trù về trình độ sáng tạo rất khó xác định. Vì việc thẩm định chỉ mang tính chủ quan và khó áp dụng. Trong nhiều trường hợp, xem xét trình độ sáng tạo của sáng chế không đạt được sự thống nhất giữa thẩm định viên với người nộp đơn đăng ký; giữa thẩm định viên với tòa án; giữa tòa án cấp trên và tòa án cấp dưới.

Thông qua thực tiễn xét xử, các yếu tố điển hình như: sự thay đổi kích thước đơn thuần, hoán đổi các bộ phận, thay đổi nguyên liệu, kết hợp các bộ phận, thay thế đơn thuần các bộ phận hay chức năng tương đương… không được xem là có tính sáng tạo. Do đó, không đủ điều kiện bảo hộ dưới dạng sáng chế. Tuy nhiên, những trường hợp như thế này vẫn có đủ điều kiện để được bảo hộ dưới hình thức là giải pháp hữu ích.

Ba là: có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu:

 1. Có thể chế tạo, sản xuất hàng loạt đối với sản phẩm; hoặc
 2. Áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Đối tượng nào không được bảo hộ Sáng chế ?

Theo các quy định của Pháp luật, các đối tượng không được bảo hộ sáng chế tại VN bởi một trong những lí do sau:

 1. Sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.
 2. Đối tượng không phải là giải pháp kỹ thuật (VD như sơ đồ, phương pháp toán học…).
 3. Đối tượng được bảo hộ dưới dạng hình thức khác của quyền SHTT (VD như giống cây trồng).
 4. Đối tượng không có khả năng áp dụng công nghiệp (VD như phương pháp phòng ngừa).

Ý nghĩa của việc bảo hộ Sáng chế.

Ý nghĩa thứ nhất.

Việc bảo hộ sáng chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) các sản phẩm và quy trình mới, từ đó THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO.
Một trong những đặc điểm của tài sản trí tuệ là:

 • Thời gian nghiên cứu lâu
 • Chi phí lớn và rủi ro kinh tế cao vì khả năng bị sao chép

Bằng việc bảo hộ sáng chế, chủ sở hữu sáng chế được pháp luật trao cho và bảo vệ các quyền đối với sáng chế. Các quyền này được thừa nhận về mặt pháp lý là các độc quyền và tạo cho chủ sở hữu sáng chế cơ hội để thu được các lợi ích kinh tế bằng việc khai thác thương mại sáng chế và khai thác những lợi thế thị trường có được từ bằng độc quyền sáng chế.

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá bán sản phẩm độc quyền sẽ cao hơn rất nhiều so với giá bán sản phẩm cạnh tranh”. Lợi nhuận thu được từ việc khai thác sáng chế sẽ được đầu tư một phần vào việc nghiên cứu triển khai để tìm ra các sáng chế mới, thúc đẩy chu trình sáng tạo, động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Quyền đối với sáng chế sẽ chỉ có khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bằng bảo hộ. Hoặc được công nhận đăng ký quốc tế theo Điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.

Theo đó, sáng chế sẽ được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Vì vậy, việc tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế là cơ sở cực kỳ quan trọng. Việc này giúp Nhà nước có thể bảo vệ được tối đa quyền lợi có liên quan của các chủ thể quyền hợp pháp.

Hơn thế, chủ sở hữu còn có thể hưởng những quyền lợi vô cùng đắt giá điển hình như sau:

 • Được độc quyền sử dụng, độc quyền khai thác thương mại một khoảng thời gian dài;
 • Nâng cao sức cạnh tranh, độ uy tín trên thị trường;
 • Dễ dàng thu hút và huy động vốn từ các nhà đầu tư hơn;
 • Tạo thêm nguồn thu nhập mới cho chủ sở hữu bằng cách nhượng quyền sử dụng sáng chế hoặc chuyển nhượng sáng chế.

Ý nghĩa thứ hai.

Bảo hộ sáng chế KHUYẾN KHÍCH VIỆC BỘC LỘ CÔNG NGHỆ MỚI và chuyển giao, phổ biến công nghệ.

Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, trong đơn đăng ký sáng chế bắt buộc phải bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó, đồng thời phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật.

Đơn sáng chế được công bố công khai. Điều này đã phản ánh một trong những mục đích hết sức đặc thù của hệ thống sáng chế: CÔNG KHAI CÔNG NGHỆ. Và đây thực sự là nguyên tắc đánh đổi trong bảo hộ sáng chế. Để được cấp các độc quyền đối với sáng chế và được nhà nước bảo vệ các độc quyền đó, chủ sở hữu phải công khai sáng chế của mình cho xã hội. Việc công khai bản chất kỹ thuật và các thông tin sáng chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với xã hội.

Ý nghĩa thứ ba.

Bảo hộ mạnh sáng chế sẽ khuyến khích SỰ ĐẦU TƯ vào các ngành công nghiệp. Đặc biệt các ngành công nghiệp mà sản phẩm có hàm lượng chất xám cao như công nghiệp máy tính, công nghiệp dược phẩm…

Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định đầu tư nhưng với các ngành công nghiệp mà rủi ro bị sao chép cao thì các nhà đầu tư sẽ chỉ mạnh dạn đầu tư nếu việc khai thác các độc quyền sáng chế nhằm thu lợi nhuận tối đa được bảo đảm. Và điều này cũng tác động đến quyết định đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Ai có quyền đăng ký Sáng chế ?

Về nội dung này, Điều 86 Luật SHTT quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế:
a) Người tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình;

b) Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nguồn gen cung cấp nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc trường hợp quy định tại Điều 86a của Luật này.

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

Tại sao phải đăng ký bảo hộ Sáng chế ?

Sáng chế là một công trình đòi hỏi ở tác giá rất nhiều sự đầu tư về kiến thức, vật chất và thời gian. Do đó, việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là việc làm rất quan trọng, giúp tác giả được bảo hộ độc quyền và ngăn chặn hành vi xâm phạm của người khác trong tương lai.

Lợi ích của bằng bảo hộ độc quyền sáng chế cụ thể như sau:

Cơ sở để chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu đối với sáng chế.

Khi có hành vi xâm phạm hay tranh chấp sáng chế thì chủ sở hữu có quyền căn cứ vào bằng độc quyền sáng chế để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý hành vi vi phạm.

Tăng lợi thế cạnh tranh, uy tín và sức mạnh thị trường

Chủ sở hữu có thể khẳng định được uy tin, chất lượng và sự độc quyền của mình khi có bằng độc quyền sáng chế.

Tạo thêm nguồn thu nhập mới

Việc khai thác các giá trị thương mại của sáng chế sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với chủ sở hữu. Nguồn thu nhập mới đến từ việc nhượng quyền sử dụng sáng chế hoặc chuyển nhượng sáng chế

Giúp huy động vốn và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng

Bằng độc quyền sáng chế có thể được mua, bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng để giúp chủ sở hữu huy động vốn dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả hay cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Căn cứ xác lập quyền Sở hữu Công nghiệp.

Theo Điều 6 khoản 3 Luật SHTT, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế chỉ được xác lập trên một trong hai cơ sở sau:

 1. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc đăng ký sáng chế theo quy định của pháp luật về SHTT.
 2. Được công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiệu lực của bằng bảo hộ sáng chế.

 1. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.
 2. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Cả 2 loại bằng độc quyền trên đều cần phải nộp phí duy trì hằng năm. Để được duy trì hiệu lực thì trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực, chủ văn bằng cần phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực. Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ văn bằng sẽ phải nộp thêm lệ phí nếu duy trì hiệu lực muộn.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp bằng Sáng chế ?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký và chịu trách nhiệm xem xét cấp văn bằng bảo hộ sáng chế là Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội (Cục SHTT) thuộc Bộ Khoa học và công nghê.

Hồ sơ đăng ký sáng chế, được nộp tại Cục SHTT hoặc các văn phòng đại diện:

Trụ sở Hà Nôi: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Chủ sở hữu đăng ký sáng chế có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại một trong các địa chỉ trên, bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện. Ngoài ra, hiện nay, Cục SHTT cũng chấp nhận đơn đăng ký dạng điện tử theo hệ thống nộp đơn trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký Sáng chế gồm những gì ?

Hồ sơ đăng ký sáng chế cần những thành phần cơ bản sau:

 1. 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, theo mẫu số 01-SC Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 2. 02 Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích; Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).
 3. 02 Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 5. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có).

Quy trình đăng ký Sáng chế.

Sau khi nộp cho Cục SHTT, đơn đăng ký sẽ phải trải qua một quá trình thẩm định như sau:

Bước 1: Thẩm định hình thức
Các thẩm định viên sẽ kiểm tra xem hình thức đối với đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Bước 2: Công bố đơn hợp lệ
Đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Bước 3: Yêu cầu thẩm định nội dung
Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 06 tháng nếu có lý do chính đáng.

Bước 4: Thẩm định nội dung
Thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

Bước 5: Cấp văn bằng bảo hộ
Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí. Sau đó, Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ sẽ được đăng trên Công báo Sở hữu trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra quyết định. Như vậy, tổng thời gian cần có để được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế theo luật định là 30 – 42 tháng.

Monday Vietnam cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế trọn gói

Monday Vietnam cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký sáng chế với nhiều tiêu chí và có thể thúc đẩy nhanh quá trình thẩm định cấp bằng bảo hộ sáng chế.

Thứ nhất, tư vấn đúng chuyên môn, chi tiết và đầy đủ theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ

Bước 1: Tiếp nhận và tiến hành kiểm tra tính pháp lý của thông tin, giấy tờ;

Bước 2: Tra cứu thông tin, thảo luận chuyên môn và đánh giá toàn diện khả năng bảo hộ sáng chế;

Bước 3: Tư vấn các giải pháp đăng ký nhầm tăng khả năng bảo hộ và tiết kiệm thời gian, chi phí nhất;

Bước 4: Viết hoàn thiện bản mô tả và bản vẽ kỹ thuật đáp ứng quy định đăng ký sáng chế.

Bước 5: Soạn thảo bộ hồ sơ hoàn chỉnh và nộp đơn đăng ký bảo hộ;

Bước 7: Theo dõi tiến trình thẩm định của đơn và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có);

Bước 7: Nhận văn bằng và gửi lại cho quý khách hàng.

Thứ hai, chúng tôi cam kết hoàn phí lên đến 90% nếu sáng chế đăng ký không thành công.

Thứ ba, kinh nghiệm đăng ký sáng chế thành công cho nhiều khách hàng uy tín

Monday Vietnam là công ty uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ nói chung và đăng ký sáng chế nói riêng tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia về sáng chế, luật sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, đã được đào tạo và tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín.

Monday VietNam đã tư vấn thành công bảo hộ sáng chế cho nhiều khách hàng như: Phương pháp tạo phân bón một hạt NPK bằng thiết bị dạng tháp cao, Quy trình sản xuất muối sinh học từ tấm màng sợi sinh học nước dừa, Tàu vớt rác bằng băng tải, xe phun xịt dung dịch trong nông nghiệp …

Quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm tin tưởng với những phương án giải quyết vấn đề phù hợp; sự minh bạch, trung thực trong công việc; và độ bảo mật thông tin tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế trọn gói của chúng tôi.

Phương châm làm việc Monday Vietnam

>>> Xem thêm bài viết về DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TRỌN GÓI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status