Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì chỉ quy định số người lao động của hộ kinh doanh là dưới 10 người không có quy định số lượng tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh.

Trong quy định có đề cập đến chủ sở hữu có thể là một nhóm người hoặc một hộ gia đình không có thông tư hoặc hướng dẫn đề cập đến việc hạn chế số lượng thành viên góp vốn cũng như theo thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh có đính kèm danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh. Do đó có thể ngầm hiểu được việc góp vốn thành lập hộ kinh doanh thì không giới hạn số lượng thành viên.

Về người đại diện theo pháp luật thì chủ hộ là người đại diện theo pháp luật, nếu do một nhóm người góp vốn thành lập thì phải có một đại diện đứng ra đảm trách nhiệm vụ đại diện theo pháp luật. Theo khoản 2 điều 50 Nghị định 43/2010/NĐ-CP: “Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.”

Đồng nghĩa với việc mỗi cá nhân chủ hộ chỉ là đại diện pháp luật cho một hộ kinh doanh và mỗi hộ kinh doanh chỉ có 1 đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên các chủ hộ kinh doanh cá thể đều có thể làm Chủ tịch Hội Đồng Thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc tại bất kỳ công ty nào.

Để đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh ;
  • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh có thể nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh của quận hoặc huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày hồ hơ đăng ký hợp lệ thì có thể nhận được giấy chứng nhận đăng ký thành lập hộ kinh doanh.​

Liêm Nguyễn

©Monday VietNam

>>> xem thêm Dịch vụ đăng ký Hộ kinh doanh tại TP. HCM

Chat với chúng tôi qua Facebook
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi Email cho chúng tôi
Gọi ngay cho chúng tôi
DMCA.com Protection Status